Comenzi rapide în Excel

La fel precum în Word vom aborda acele cunoscute scurtături care au un comportament oarecum aparte, chiar dacă unele ne par familiare. Altfel, shortcut-urile din Excel sunt mult mai multe. Dar, cine nu ştie, de exemplu, ce face Ctrl+B?

Shortcut Descriere
Ctrl+
 • Deplasare în celula din dreapta a tabelului în interiorului căruia se află cursorul
 • Deplasare până la ultima celulă din dreapta care conţine vreo valoare în tabelul respectiv; astfel, se opreşte înainte de ultima celulă care este goală, chiar dacă după celula goală, în dreapta mai sunt valori
 • Deplasare în ultima celulă din dreapta a foii de calcul, dacă cursorul nu este în vreun tabel din foaia de calcul.
Ctrl+
 • Deplasare în celula din stânga a tabelului în interiorului căruia se află cursorul
 • Deplasare până la ultima celulă din stânga care conţine vreo valoare în tabelul respectiv; astfel, se opreşte înainte de ultima celulă care este goală, chiar dacă după celula goală, în stânga mai sunt valori
 • Deplasare în ultima celulă din stânga a foii de calcul, dacă cursorul nu este în vreun tabel din foaia de calcul.
Ctrl+
 • Deplasare în celula cea mai de jos a tabelului în interiorului căruia se află cursorul
 • Deplasare până la ultima celulă de jos care conţine vreo valoare în tabelul respectiv; astfel, se opreşte înainte de ultima celulă care este goală, chiar dacă după celula goală, dedesubt mai sunt valori
 • Deplasare în ultima celulă de jos a foii de calcul, dacă cursorul nu este în vreun tabel din foaia de calcul.
Ctrl+­↑
 • Deplasare în celula cea mai de sus a tabelului în interiorului căruia se află cursorul
 • Deplasare până la prima celulă de sus care conţine vreo valoare în tabelul respectiv; astfel, se opreşte înainte de prima celulă care este goală, chiar dacă după celula goală, deasupra mai sunt valori
 • Deplasare în prima celulă de sus a foii de calcul, dacă cursorul nu este în vreun tabel din foaia de calcul.
Ctrl+A
 •  Selectează tot tabelul, în cazul în care cursorul se află în interiorul unui astfel de tabel
 • Selectează toată foaia de calcul, în cazul în care cursorul se află într-o celulă independentă de vreun tabel
Alt+Shift+F1 (Shift+F11) Inserează o nouă foaie de calcul
Ctrl+1 Afişare formular Format Cells.
Ctrl+2 Aplică/elimină formatul Bold
Ctrl+3 (Ctrl+I) Aplică/elimină formatul Italic
Ctrl+4 (Ctrl+U) Aplică/elimină formatul Underline
Ctrl+5 aplică/elimină formatul Strikethrough.
Ctrl+8 aplică/ascunde simbolurile specific grupării (Outline).
Ctrl+9 ascunde rândurile selectate.
Ctrl+0 ascunde coloanele selectate.
F2 Editarea conţinutului unei celule.
Shift+F2 Adaugă sau editează un comentariu al unei celule.
Ctrl+F2 Afişează opţiunea Print Preview.
F3 Afişează formularul Paste Name, dacă foaia de calcul conţine celule denumite[1] în fişierul respective
Shift+F3 Afişează formularul de inserare a funcţiilor (Insert Function)
F5 (Ctrl+G) Afişează formularul Go To
Alt+F8 Afişează formularul Macro
Alt+F11 Deschide Editorul VBA
Ctrl+PgDn Deplasarea la precedenta foaie de calcul
Ctrl+PgUp Deplasarea în următoarea foaie de calcul
Ctrl+L (Ctrl+T) Afişează formularul pentru creare tabel
Alt+F Afişează meniul Office sau File
Alt+H Afişează meniul Home
Alt+N Afişează meniul Insert
Alt+P Afişează meniul Page Layout
Alt+M Afişează meniul Formulas
Ctrl+W închide fereastra fişierelor Excel selectate.
Ctrl+Shift+& Aplică borduri exterioare celulelor selectate
Ctrl+Shift_ Elimină bordurile exterioare ale celulelor selectate
Ctrl+Shift+~ Aplică formatul General pentru valori numerice
Ctrl+Shift+$ Aplică formatul Currency, cu două zecimale, pentru valori numerice
Ctrl+Shift+% Aplică formatul Percentage, fără zecimale, pentru valori numerice[2]
Ctrl+Shift+^ Aplică formatul Scientific, cu două zecimale, pentru valori numerice
Ctrl+Shift+# Aplică formatul Date, cu zi, lună, an
Ctrl+Shift+@ Aplică formatul Time, cu ora şi minute[3]
Ctrl+Shift+! Aplică formatul Number, cu două zecimale, pentru valori numerice, redând şi separatorul miilor, cel zecimal şi semnul minus pentru valori negative.
Ctrl+Shift+$ Selectează zona curentă din jurul celulei active[4].
Ctrl+Shift+; Inserează data curentă
Ctrl+Shift+: Inserează timpul curent
Ctrl+Shift+ Copiază valoarea din celula de deasupra celulei active.
Ctrl+ Copiază formula din celula de deasupra
Ctrl+` Afişează alternant valoarea celulelor sau formulele din foaia de calcul
Ctrl+Shift++ Afişează formularul Insert pentru a adăuga celule goale[5].
Ctrl+Shift+ Afişează formularul Delete pentru a şterge celule goale[6].

Ctrl+Shift+, Ctrl+ Shift+, Ctrl+ Shift+, Ctrl+ Shift+­– acelaşi mod de deplasare precum cel descris detaliat mai sus, pentru fiecare direcţie în parte, doar că, în plus, face şi selecţia acelui interval în care se deplasează.
[1] Folosind meniul FormulasDefine Name.

[2] A se avea în vedere că o valoare numerică exprimată procentual înseamnă înmulţirea cu 100. Ca atare, dacă în celulă este cifra 1, va apărea 100%.

[3] Apare şi AM sau PM, dacă este setarea regională englezească.

[4] Într-un tabel pivot, se selectează întregul tabel pivot.

[5] Dacă se folosesc tabele speciale, create cu opţiunea Format as Table, inserează automat acelaşi număr de celule goale cu cele selectate.

[6] Dacă se folosesc tabele speciale, create cu opţiunea Format as Table, şterge automat acelaşi număr de celule goale cu cele selectate.

Author: Ovidiu.S

Suficient de pasionat de această zonă profesională ca, în cazul în care ştiu ceva - cât de puţin - să împărtăşesc cu alţii.

Lasă un răspuns