Utilităţi JS

  • JS Utilizarea lui getElementsByTagName()

    Metoda getElementsByTagName() folosită într-o pagină returnează o colecție de elemente („p”, „li” etc.) cu un nume de etichetă…