Utilităţi PHP

 • PHP Operatorul ternar

  Operatorul ternar (?) este un operator condițional care comparații condiționale, fiind o alternativă la instrucţiunile if-else simple și…

 • PHP Export simplu în Excel

  Cel mai frecvent format pentru exportul din MySQL&PHP este ca CSV. Totuşi, pentru că limba română are nişte…

 • PHP Acţiuni cu array

  Deşi, uneori, un tablou de valori (array) poate fi iritant în prelucrare, utilizarea lui este indubitabil evidentă. Astfel,…

 • PHP Validări în PHP

  Când vorbim de validări, cel mai rapid ne poate zbura gândul la câmpurile unui formular, care au nevoie…

 • PHP Funcţiile SWITCH şi IF

  În forma ei standard, funcţia SWITCH oferă alternanţe în funcţie de condiţia stabilită, asemănându-se mult cu IF. Avantajul…