HTML Tags

Tag Name Description
<!–….–> <!–Insert comment–>
<!DOCTYPE> Defines the document type
<a> Define a hyperlink
<abbr> Define an abbreviation or acronym
<acronym> Defineste un acronim
</p>
<address>
Defineste informatii de contact pentru autor/detinatorul documentului
<applet> Introduce un obiect in pagina
</p>
<area>
Defineste o arie in interiorul unei imagini-harti pe care poti apasa click.
</p>
<article>
Defineste un articol
</p>
<aside>
Defineste continutul care se afla in afara continutului paginii
<audio> Defineste continut audio
<b> Defineste text bold
<base> Defineste un URL sau un target prestabilit pentru toate link-urile din pagina
<basefont> Specifica o culoare, un font, o dimensiune prestabilite pentru tot textul din document
<bdi> Izoleaza o parte a textului care poate fi formatat diferit fata de restul textului
<bdo> Inlocuieste directia scrisului (de la stanga la dreapta) cu directia stabilita in atributul dir:
<bdo dir=”rtl”>Text scris de la dreapta la stanga</bdo>
<big> Defineste text mare
</p>
<blockquote>
<p>
Defineste o sectiune citata dintr-o alta parte
<body> Defineste corpul documentului
<br /> Defineste o linie de pauza
<button> Defineste un buton
<canvas> Folosit pentru a desena grafice
</p>
<caption>
Definste un titlu de tabel
<center> Text centrat
<cite> Defineste titlul unei lucrari
<code> Defineste textul sub forma unui cod
</p>
<col>
Defineste proprietatile unei coloane dintr-un colgroup
</p>
<colgroup>
Specifica un grup format dintr-o coloana sau mai multe coloane dintr-un tabel pentru formatare in grup.
<data> Permite scrierea a doua valori: una vizibila pentru utilizatori si alta pentru masina/program.
<datalist> Predefineste o lista de date pentru un element de tip
<input>
</p>
<dd>
Defineste o descriere/valoare a unui termen intr-o lista de descrieri
<del> Text 
</p>
<details>
Defineste detalii suplimentare pe carte utilizatorul le poate ascunde sau nu
<dfn> Un anumit termen este setat italic, dar acesta trebuie sa fie insotit de o definitie a sa.
<dialog> Defineste o caseta sau o fereastra de dialog
<dir> Defineste o lista de directoare
</p>
<div>
Defineste o sectiune intr-un document
</p>
<dl>
Defineste o lista cu descrieri
</p>
<dt>
Este folosit pentru a adauga un termen/nume ca descriere pentru dl
<em> Defineste un text accentuat
  Defineste un container pentru o aplicatie externa (non-HTML)
</p>
<fieldset>
Grupeaza elementele dintr-un formular
<figcaption> Defineste un titlu pentru o figura
</p>
<figure>
</p>
<figure>
Defineste o figura
<font> Defineste fontul, culoarea si dimensiunea textului
</p>
<footer>
Defineste un subsol pentru o sectiune sau un document
</p>
<form>
Defineste un formular pentru utilizator (logare)
<frame> Defineste un cadru intr-un frameset
<frameset> Defineste un set de cadre, frame-uri
</p>
<h1> – </p>
<h6>
Defineste heading-urile HTML
<head> Permite introducerea unor date despre document, care nu apar in pagina
</p>
<header>
Defineste antetul documentului
</p>
<hr>
<p>
Este folosit pentru a defini o pauza, o linie, o delimitare intre doua tipuri de continut diferite
<html> Defineste baza unui document html
<i> Text italic
<iframe> Este folosit pentru a încorpora un alt element in cadrul unui document HTML curent
<img> Defineste o imagine
<input> Defineste un control/buton/o zona in care se pot introduce date
<ins> Defineste un text care a fost inserat in document
<kbd> Defineste combinatii de taste
<label> Defineste o eticheta pentru un
<input>
element
</p>
<legend>
Defineste un titlu pentru un fieldset
</p>
<li>
Defineste o lista de termeni
<link> Defineste relatia dintre un document in o sursa externa
<main> Specifica continutul principal al unui document
</p>
<map>
Defineste o harta de imagini pentru client
<mark> Defineste text evidentiat
</p>
<menu>
Defineste un meniu de comenzi
<menuitem> Defineste un item pe care utilizatorul il poate invoca dintr-un meniu
<meta> Defineste metadatele unui document HTML
<meter> Defineste o masuratoare scalara intr-un intervat cunoscut
</p>
<nav>
Defineste link-uri de navigare
<noframes> Defineste un text alternativ pentru utilizatorii care nu suporta frame-uri
<noscript> Defineste un text alternativ pentru browserele care nu suporta un anumit script
<object> Defineste un obiect incorporat
</p>
<ol>
Defineste o lista ordonata
<optgroup> Defineste un grup de optiuni dintr-o lista drop-down
<option> Defineste o optiune intr-o lista drop-down
<output> Defineste rezultatul unui calcul
</p>
<p>
Defineste un paragraf
<param> Defineste un parametru al unui obiect
<picture> Defineste un container cu multiple imagini
</p>
<pre>
Defineste text
preformatat
<progress> Reprezinta progrsului unui task
<q> Defineste un scurt citat
<rp> Defineste ce se va afisa intr-un browser care nu suporta rubrici cu adnotari sau paranteze pentru rubrici
<rt> Defineste o explicatie a unui caracter
<ruby> Defineste o rubrica cu adnotari
<s> Defineste un text care nu mai este corect
<samp> Defineste un rezultat simplu al unui program
<script> Defineste un script vazut de client
</p>
<section>
Defineste o sectiune intr-un document
<select> Defineste o lista drop-down
<small> Defineste text mic
<source> Defineste surse media multiple
<span> Defineste o sectiune intr-un document
<strike> Text taiat
<strong> Text Bold
</p>
<style>
Defineste informatiile despre stilul unui document
<sub> Defineste text subscript
</p>
<summary>
Defineste un heading visibil pentru un element de tip
</p>
<details>
,
<sup> Defineste text superscript
</p>
<table>
Defineste un tabel
</p>
<tbody>
Defineste un grup de continuturi dintr-un tabel
</p>
<td>
Defineste o celula dintr-un tabel
<textarea> Defineste un control cu linii multiple de introducere a textului
</p>
<tfoot>
Uneste continutul subsolului dintr-un tabel
</p>
<th>
Defineste o celula header intr-un tabel
</p>
<thead>
Grupeaza header-urile dintr-un tabel
<time> Defineste data/timpul
<title> Defineste titlul unui document
</p>
<tr>
Defineste o linie dintr-un tabel
<track> Defineste text traks pentru elemente media
<tt> Defineste un text de tip teletype
<u> Defineste text diferit stilistic de textul normal
</p>
<ul>
Defineste o lista neordonata
<var> Defineste o variabila
<video> Defineste un video sau un film
<wbr> Defineste o posibila linie de pauza
<xmp> Redă text între etichetele de început și sfârșit, fără a interpreta HTML*