Tipuri de comentarii

În unele limbaje de programare, pot fi comentate diferit, rândurile faţă de grupurile de rânduri.

De exemplu, în PHP, C++ etc. dublu slash (//) comentează un rând, în timp ce comentarea mai multor rânduri se poate face, punând, la început, slash şi asterisc (/*) şi încheind cu aceleaşi simboluri, dar în ordine inversă (*/).

În Python comentariile sunt precedate de caracterul #. Dacă se doreşte comentarea mai multor linii, acesta se va încorpora între două seturi de câte trei ghilimele, """ şi """.

În SQL se pot folosi /* şi */, dacă se comentează mai multe linii, şi două cratime (--) pentru o linie.