Câteva alternanţe OOP vs Procedural

În funcţie de obişnuinţă sau alte argumente, putem utiliza deseori, în situaţii similare, coduri echivalente atât în modul Object Oriented, cât şi în cel Procedural. În tabelul de mai jos sunt redate atfel de alternative.

Componenta Stilul Orientat Obiect Stilul procedural
Variabilă conectare
Verificare conexiune
Pregătire declarație
Legare parametri (1)
Executare query
Obține set de rezultate
Legare variabile rezultat
Preluare valoare
Închidere declaraţie
Închidere conexiune
Descriere ultimă eroare
Interogare la o bază de date
Număr rânduri dintr-un set de rezultate
Preluare rând cu rezultate
Preluare rând de rezultate ca tablou asociativ:    
Preluarea tuturor rândurilor
Preia rânduri dintr-un set de rezultate
Eliberare set rezultate
Degajare caractere speciale
Schimbare bază de date
Schimbare set de caractere
Returnare id de la ultima interogare (2)
(1) Tipul caracterelor: i – număr întreg, d – număr tip double, s – text, b – blob (memo)
(2) Este necesar ca tabela respectivă să aibă un câmp cu ID generat cu AUTO_INCREMENT.