Mic glosar reţelistic

 • AP (Access Point) – vezi WAP
 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) este un protocol de rețea de calculatoare folosite de gazde (clienți DHCP) care atribuie adrese IP și alte informații de configurare de rețea importante în mod dinamic.
 • DNS (Domain Name System) este un sistem distribuit de păstrare și interogare a unor date arbitrare într-o structură ierarhică, cea mai cunoscută aplicație a DNS fiind gestionarea domeniilor în Internet. Altfel spus, este un sistem care tranformă numele de domenii în adrese IP.
 • DSL (Digital Subscriber Line) – linia digitală de abonat – familie de tehnologii de transmitere digitală a datelor cu mare viteză (până la 210 Mbit/s), pe linii de telefon analogice, obișnuite.
 • Ethernet – 1. Tehnologii de rețele de calculatoare cu fir utilizate în mod obișnuit în rețelele locale (LAN), rețelele metropolitane (MAN) și rețelele de zonă largă (WAN). 2. Familie de protocoale de reţele de calculatoare bazată pe transmisia cadrelor (frames) şi utilizată la implementarea reţelelor locale de tip LAN; specific primelor două niveluri din modelul OSI.
 • FTP (File Transfer Protocol) – 1. Protocol pentru transfer de fişiere. 2. Protocol (set de reguli) utilizat pentru accesul la fișiere aflate pe servere din rețele de calculatoare particulare sau din Internet.
 • Hotspot – locație fizică în care este disponibil accesul la Wi-Fi.
 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – 1. Protocol de tip text; protocol implicit al www. 2. Este metoda cea mai des utilizată pentru accesarea informațiilor în Internet care sunt păstrate pe servere World Wide Web (www).
 • ICMP (Internet Control Message Protocol) – protocol de sprijin în suita de protocoale Internet.
 • IP (Internet Protocol) – 1. Protocol interreţea. 2. Este un protocol care asigură un serviciu de transmitere a datelor, fără conexiune permanentă.
 • LAN (Local Area Network) – rețea de calculatoare care interconectează computerele într-o zonă limitată, cum ar fi o reședință, școală, laborator, campus universitar sau clădire de birouri.
 • MAC (Media Access Control) – strat care controlează hardware-ul responsabil de interacțiunea cu mediul de transmisie cu fir, optic sau fără fir. Adresa MAC este un identificator unic atribuit unui controler de interfață de rețea (NIC) pentru a fi utilizat ca adresă de rețea în comunicațiile din cadrul unui segment de rețea. Adresa MAC are o lungime de 48 biţi şi este exprimată în hexazecimal (12 cifre)
 • MAN (Metropolitan Area Network) – rețea de calculatoare care interconectează utilizatorii cu resursele computerului într-o regiune geografică de dimensiunea unei zone metropolitane.
 • NAT (Network Address Translation – translatarea adresei de rețea) este un procedeu prin care antetul pachetelor IP este modificat pentru a transforma adresa IP sursă sau destinație într-o alta.
 • NIC (Network Interface Controller) – componentă hardware de computer (controler de interfață de rețea ) care conectează un computer la o rețea de computere.
 • OSI (Open Systems Interconnection) – 1. Seturi de protocoale de comunicație ierarhic foarte des folosite pentru a realiza o rețea de calculatoare. 2. Model conceptual care caracterizează și standardizează funcțiile de comunicare ale unui sistem de telecomunicații sau de calcul, fără a ține cont de structura și tehnologia internă subiacentă.
 • PAN (Personal Area Networks) – Rețea de calculatoare pentru interconectarea dispozitivelor electronice în spațiul de lucru al unei persoane.
 • RTD (Round-Trip Delay) – vezi RTT
 • RTT (Round-Trip Time) – timpul necesar pentru ca un semnal să fie trimis plus timpul necesar pentru confirmarea că acel semnal a fost primit. 
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este un protocol simplu, folosit pentru transmiterea mesajelor în format electronic pe Internet, folosind portul de aplicație 25 TCP.
 • SNMP (Simple Network Management Protocol) – set de protocoale pentru gestionarea şi monitorizarea reţelei
 • STP (Shielded Twisted Pair) – tip de cablare ecranată în care doi conductori ai unui singur circuit sunt răsuciți împreună în scopul îmbunătățirii compatibilității electromagnetice.
 • TCP (Transmission Control Protocol) – unul dintre protocoalele principale ale suitei de protocoale de internet.
 • TELNET – protocol de reţea care se foloseşte în Internet şi în reţele de calculatoare tip LAN la comunicaţia textuală, bidirecţională şi interactivă, bazată pe realizarea unei conexiuni virtuale cu staţia de lucru destinatară.
 • TFTP (Trivial File Transport Protocol) – Protocol pentru transfer de fişiere, asigurând transferul de fişiere între procese.
 • UTP (Unshielded Twisted Pair) – tip de cablare neecranată în care doi conductori ai unui singur circuit sunt răsuciți împreună în scopul îmbunătățirii compatibilității electromagnetice.
 • VoIP (Voice over Internet Protocol), numită și Telefonie IP sau Telefonie Internet este procesul de transmitere a conversațiilor vocale umane prin legături de date de tip IP sau prin rețele în care este folosit acest protocol.
 • WAN (Wide Area Network) – rețea care se întinde pe o zonă geografică mare în scopul principal al rețelei de calculatoare.
 • WAP (Wireless Access Point) – dispozitiv hardware de rețea care permite altor dispozitive Wi-Fi să se conecteze la o rețea cu fir; poate fi, de asemenea, o componentă integrală a unui router Wi-Fi.
 • W-LAN (Wireless LAN) – rețea de computere de două sau mai multe dispozitive folosind comunicații fără fir pentru a forma o rețea locală (LAN).