Mic glosar reţelistic

  • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) este un protocol de rețea de calculatoare folosite de gazde (clienți DHCP) care atribuie adrese IP și alte informații de configurare de rețea importante în mod dinamic.
  • DNS (Domain Name System) este un sistem distribuit de păstrare și interogare a unor date arbitrare într-o structură ierarhică, cea mai cunoscută aplicație a DNS fiind gestionarea domeniilor în Internet. Altfel spus, este un sistem care tranformă numele de domenii în adrese IP.
  • DSL (Digital Subscriber Line) – linia digitală de abonat – familie de tehnologii de transmitere digitală a datelor cu mare viteză (până la 210 Mbit/s), pe linii de telefon analogice, obișnuite.
  • FTP (File Transfer Protocol) – protocol (set de reguli) utilizat pentru accesul la fișiere aflate pe servere din rețele de calculatoare particulare sau din Internet.
  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) este metoda cea mai des utilizată pentru accesarea informațiilor în Internet care sunt păstrate pe servere World Wide Web (WWW).
  • IP (Internet Protocol) este un protocol care asigură un serviciu de transmitere a datelor, fără conexiune permanentă
  • NAT (Network Address Translation – translatarea adresei de rețea) este un procedeu prin care antetul pachetelor IP este modificat pentru a transforma adresa IP sursă sau destinație într-o alta.
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este un protocol simplu, folosit pentru transmiterea mesajelor în format electronic pe Internet, folosind portul de aplicație 25 TCP.
  • VoIP (Voice over Internet Protocol), numită și Telefonie IP sau Telefonie Internet este procesul de transmitere a conversațiilor vocale umane prin legături de date de tip IP sau prin rețele în care este folosit acest protocol.