Categorie: MS Access

Posted in MS Access VBA

Filtrare multiselect in formular, cu ajutorul ListBox

Formular unic Pentru a realiza dezideratul din titlu este necesară o tabelă, un formular şi…

Continuare...
Posted in MS Access VBA

Mesaj tip PopUp temporizat în Ms Access

Sunt situaţii în care, prin folosirea anumitor acţiuni, este necesară afişarea unui mesaj, dar care…

Continuare...
Posted in MS Access VBA

Preluarea într-un textbox, via VBA, a unei valori calculate printr-o funcţie agregată

Dacă este necesară afişarea rezultatului unei interogări care foloseşte anumite funcţii (SUM, AVERAGE, MIN, MAX…

Continuare...
Posted in Microsoft Office MS Access

Dimensiunea câmpului numeric la datele Access

Dintre tipurile de date ale unei tabele Access, cele de tip numeric pot avea următoarele…

Continuare...
Posted in Microsoft Office MS Access

Tipuri de date pentru baze de date Access

Principalele tipuri de date cu care lucrează bazele de date create în Access sunt redate…

Continuare...
Posted in Microsoft Office MS Access SQL

#Deleted via ODBC

Mi s-a întâmplat un lucru banal, dar cu afişări stranii: deşi, în tabela din baza…

Continuare...
Posted in Microsoft Office MS Access

Concatenare #eronată

Se poate întâmpla ca, în interiorul unui raport, nevoit fiind să ai eticheta unui câmp…

Continuare...
Posted in Microsoft Office MS Access VBA

Ajustare dimensiuni formulare

În Access se întâmplă ca, atunci când foloseşti un formular, având anumite dimensiuni, dar vizualizezi…

Continuare...
Posted in Microsoft Office MS Access VBA

Ascundere Ribbon şi panou de navigare

În cazul în care se doreşte posibilitatea de ascundere, dar şi revenire la afişarea acestora,…

Continuare...
Posted in Microsoft Office MS Access

Relaţionarea tabelelor

Pentru a crea legăturile între tabele, se alege, din meniul Database Tools, opţiunea Relationships. Dacă…

Continuare...