Utilităţi MySQL

  • MySQL Exemplificare pentru GROUP_CONCAT

    Având trei tabele – book(bookID, bookTitle), author(authorID, last_name, first_name), aut_book(authorID, bookID), redarea autorilor si cartilor aferente, poate fi…