Memo MS VBA

Functii utilizabile in toate worksheet-urile

Sursa: Social.MSDN.Microsoft.com

  1. Editarea ei într-un modul al fişierului Personal.xlsb, dar ar trebui apelată funcţia astfel: =PERSONAL.XLSB!prenume_simplu(A1)  sau din Insert Function -> User Defined
  2. Salvarea functiilor intr-un fisier tip XLAM, apoi apelarea sa din Add-In şi funcţia va putea fi apelată astfel: =prenume_simplu(A1)  sau din Insert Function -> User Defined

Caractere ASCII pentru diacritice

Sursa: Tomoniu.ro

Functie simpla cu Select Case

Varianta 1
Varianta 2

Medie cu două zecimale (MsAccess)

– posibil să funcţioneze şi în Excel

Medie cu litere (MsAccess)

– posibil să funcţioneze şi în Excel

Funcţie BackUp

Inserare valori din textbox in tabela via VBA