Relaţionarea tabelelor

Pentru a crea legăturile între tabele, se alege, din meniul Database Tools, opţiunea Relationships. Dacă este aleasă prima dată pentru respectiva bază de date, va apărea un formular de unde se pot introduce tabelele. Dacă a mai fost apelată această opţiune pentru acea bază de date, pentru a mai adăuga tabele:

  • fie se alege din meniul Design, butonul Show Table;
  • fie se dă clic dreapta pe zona gri unde sunt tabelele şi se alege, din meniul contextual, aceeaşi opţiune Show Table;
  • fie se dă clic în panoul din stânga unde sunt tabelele, pe tabela dorită şi, ţinând apăsat butonul mouse-ului, se trage peste fundalul gri, unde sunt tabelele.

Se dă clic pe cheia primară din tabela-părinte, ţinându-se apăsat butonul stânga al mouse-ului, şi se trage mouse-ul peste tabela-copil, eliberând butonul mouse-ului peste cheia străină (corespondentul cheii primare din tabela părinte). Va apărea un formular precum cel din figura 1a. În cazul în care nu apare corespondenţa cheie primară – cheie străină, se poate schimba dând clic pe câmpul eronat şi alegerea, din combobox (fig. 1b).

Fig. 1

De regulă, se bifează primele două casete (Enforce Referential Integrity. şi Cascade Update Related Fields.). Cascade Delete Related Records. nu prea se obişnuieşte a fi bifată, decât ca excepţie.


  1. Nu va fi permisă introducerea unei înregistrări în tabelul-copil dacă valoarea din cheia străină nu există în cheia primară din tabelul părinte.
  2. La modificarea valorii cheii primare din tabelul părinte se modifică toate înregistrările aferente din tabelul copil.
  3. Selectarea acestei opţiuni determină ca la o ştergere a valorii unei chei primare din tabela părinte să se şteargă toate înregistrările aferente din tabela copil.

Author: Ovidiu.S

Suficient de pasionat de această zonă profesională ca, în cazul în care ştiu ceva - cât de puţin - să împărtăşesc cu alţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.