Comenzi rapide în Word

Avantajul utilizării shortcut-urilor este mai ales pentru cei care nu sunt atât de acomodaţi în lucrul cu touchpad-ul/mouse-ul, fiind mai satisfăcuţi de utilizarea tastelor. Pe de altă parte, avantajul este că, odată reţinută combinaţia de taste, nu mai este nevoie să căutăm unde ar fi butonul aferent.

Mai jos sunt redate doar câteva din scurtăturile predefinite, care pot fi utile în diferite circumstanţe.

Shortcut Descrierea
Alt afişează sugestiile pentru shortcut-uri din meniu.
Alt+F afişare meniu File
Alt+H afişare meniu Home
Alt+N afişare meniu Insert
Alt+P afişare meniu Page Layout
Alt+S afişare meniu References
Alt+M afişare meniu Mailings
Alt+R afişare meniu Review
Alt+W afişare meniu View
Alt+L afişare meniu Developer[1]
Alt+F afişează scurtăturile din meniul File.
Ctrl+Shift+8 afişează/ascunde caracterele non-tipăribile (echivalentul butonului ¶ )
Ctrl+D (Ctrl+Shift+F) deschide formularul Fonts
Ctrl+Shift+K transformă în small caps
Ctrl+Shift+C preluare format
Ctrl+Shift+V aplicare format[2]
Ctrl+H afişare formular Find and Replace
Alt+Ctrl+C inserare simbol Copyright ©
Alt+Ctrl+Shift+S afişare formular Styles
Ctrl+Enter inserează o nouă pagină
Shift+Enter inserarea unei linii în acelaşi paragraf
Ctrl+F1 ascundere Ribbon
Shift+F5 merge la locaţia unde a fost editarea anterioară a documentului.
Ctrl+Shift+Space inserează un spaţiu continuu[3]
Ctrl+Shift+ inserează o cratimă nedespărţi­toa­re[4]
Ctrl + inserează despărţitor în silabe[5]
F7 afişare formular Spelling
Ctrl+F7 deschide un dicţionar
Shift+F7 deschide Thesaurus
Ctrl+ K accesează caseta de dialog pentru editarea Hyperlink.
Ctrl+G (F5) deschide fereastra de dialog Go To
Ctrl+C+C afişează panoul Clipboard[6]
Alt+F4 închidere aplicaţie Word

Deşi sunt foarte cunoscute, în tabelul următor am redat, pentru comparaţie, câteva scurtături pentru navigare, respectiv, selecţie.

Shortcut Navigare Shortcut Selecţie
un caracter spre stânga Shift+ un caracter spre stânga
un caracter spre dreapta Shift+ un caracter spre dreapta
Ctrl+Shift+ la începutul unui cuvânt
Ctrl+Shift+ la sfârşitul unui cuvânt
un rând mai sus Ctrl+Shift+ la începutul paragrafului anterior
un rând mai jos Ctrl+Shift+ la sfârşitul paragrafului
End la sfârşitul rândului Shift+End la sfârşitul unui rând
Home la începutul rândului Shift+Home la începutul unui rând
Page up un ecran mai sus Shift+Page up un ecran mai sus
Page down un ecran mai jos Shift+Page down un ecran mai jos
Ctrl+Page down o pagină mai jos
Ctrl+Page up o pagină mai sus
Ctrl+Home la începutul documentului Ctrl+Shift+Home la începutul documentului
Ctrl+End la sfârşitul documentului Ctrl+Shift+End la sfârşitul documentului

Mai multe combinaţii de taste predefinite, pentru Microsoft Word, pot fi accesate şi pe site‑ul oficial Microsoft.

Un loc special este ocupat de câmpurile… speciale – cele care înglobează coduri ce automatizează anumite procese, redate în tabelul de mai jos.

Shortcut Descriere
F9 actualizează câmpurile speciale (Fields, Table of Contents, Bibliography) din paragraful selectat.
Alt+F9 alternează în a afişa codurile de câmp în loc de rezultatul câmpurilor
Ctrl+F9 inserează un câmp gol
Shift+F9 comută vizualizarea între codurile de câmp și rezultatul pentru câmpurile selectate
F11 deplasare la următorul câmp
Shift+F11 deplasare la anteriorul câmp
Ctrl+F11 blochează un câmp şi previne actualizarea sa
Ctrl+Shift+F11 deblochează un câmp

[1] În prealabil, este necesară activarea acestui meniu

[2] Dacă este salvat în prealabil

[3] Dacă se doreşte ca două cuvinte să fie împreună pe acelaşi rând, chiar dacă, fiind la final de rând, unul ar „fugi” pe rândul următor, prin apăsarea acestei combinaţii, ambele cuvinte vor migra pe rândul doi.

[4] În cazul în care un cuvânt compus, unit prin cratimă, ajunge la sfârşit de rând, se va împărţi, cea de-a doua componentă migrând pe următorul rând, dar nu se doreşte asta, pentru a nu se confunda cu despărţirea în silabe (de ex. unindu-se nu vrem să fie pe două rânduri), această combinaţie de taste le va duce pe amândouă cuvintele pe rândul următor.

[5] Dacă s-ar apăsa doar cratimă, fără Ctrl, în cazul în care s-ar mai introduce/şterge text înaintea acelui cuvânt, s-ar putea întâmpla ca el să apară pe la mijlocul rândului, cu cratimă, ceea ce nu ar fi elegant. Această combinaţie, însă, se va ascunde automat, dacă nu mai face obiectul despărţirii în silabe.

[6] În prealabil este necesară realizarea unei selecţii.

Author: Ovidiu.S

Suficient de pasionat de această zonă profesională ca, în cazul în care ştiu ceva - cât de puţin - să împărtăşesc cu alţii.

Lasă un răspuns