Additional CSS – alt font

Fonturile de tip mono-space, cum ar fi Courier New, Lucida Console etc. au avantajul de a face un cod să se vadă mai aerisit şi este util, de asemenea, când se foloseşte efectul tabelar oferit de tab-uri.

Mie, însă, îmi este incomod, când folosesc opţiunea Additional CSS la administrarea unui site realizat în WordPress pentru că ocupă cam mult în lăţime, după cum se vede în figură, la font-family, unde a „zburat” conţinutul pe două rânduri.

O variantă comodă astfel încât să pot oricând aplica/renunţa la folosirea altui font – în astfel de situaţii este crearea unui mic plugin.

Pe scurt, paşii ar fi următorii:

 1. În FTP, folderul plugins (se găseşte în interiorul lui wp-content) se crează fişierul1 care va conţine codul aferent; eu l-am denumit soy-custom-font.php.
 2. În fişierul proaspăt creat se introduce codul de mai jos, cu menţiunea că detaliile privind numele plugin-ului, autorul, descrierea etc. pot fi adaptate în funcţie de cel care le-a realizat:
 3. [php]<br />
  <?php<br />
  /*<br />
  Plugin Name: SOY Font Additional CSS<br />
  Plugin URI:<br />
  Description: Inlocuirea fontului din zona Additional CSS<br />
  Author: Ovidiu.S<br />
  Author URI: https://ovio.ro/<br />
  Version: 1.0<br />
  */</p>
  <p>Function admin_custom_font_additional_css() {<br />
  ECHO ‘<br />
  <STYLE><br />
  .CodeMirror-wrap pre {<br />
  font-family: "Archivo Narrow", sans-serif!important;<br />
  font-size: 12px!important;<br />
  line-height: 1.2!important;<br />
  }<br />
  </STYLE><br />
  ‘;<br />
  }<br />
  ADD_ACTION( ‘admin_enqueue_scripts’, ‘admin_custom_font_additional_css’ );<br />
  ?><br />
  [/php]

  1. În panoul de control al WordPress (Dashboard), secţiunea Plugins va apărea plugin-ul proaspăt creat care, odată activat, va înlocui fontul din fereastra Additional CSS, cu parametrii redaţi mai sus.

  1 Dacă plugin-ul nostru ar fi conţinut mai mult de un fişier, se justifica înglobarea lui într-un folder.

Author: Ovidiu.S

Suficient de pasionat de această zonă profesională ca, în cazul în care ştiu ceva - cât de puţin - să împărtăşesc cu alţii.

Lasă un răspuns